در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
خاک مناسب پسته
+

 آیا می دانید  پسته با تحمل بالا نسبت به شوری در خاک های شیرین عملکرد بهتری دارد  ؟!؟!؟!...

بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته خاکهای لیمونی سبک یعنی شن و رس می‌باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولاتی در خود نگاه می‌دارد کاشت این گیاه نتیجه رضایت بخشی نمی‌دهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود. درخت پسته تا اندازه‌ای تحمل شوری خاک را می‌کند

در شوری زیاد ، خاک نباید در فاصله دو آبیاری خشک شود  همچنین اثر شوری بالای خاک بر پسته در خاکهای خشک بسیار بیشتر است و میزان بارش زیاد در سال می تواند اثرات مثبتی بر شوری خاک داشته باشد. استفاده از آبهای سطحی نیز می تواند مفید باشد