در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
  • دسته بندی مقالات
  • ---

سموم سیستمیک

آیا می دانید حشره کش استامی پراید جز سموم سیستمیک است ؟!؟!؟!

حشره کش استامی پراید برای کنترل طیف وسیعی از آفات به ویزه آفات مکنده نظیر شته ها , پسیل ها , شپشکها , زنجره ها و لارو بسیاری از پروانه ها , سخت بالپوشان , روی گیاهان جالیزی ( سبزی و صیفی جات) گیاهان صنعتی و دانه های روغنی , انگور و درختان میوه مرکبات پسته و … استفاده میشود .

ادامه مطلب...

دانش کشاورز : بوته میری ( پژمردگی آوندی )

پژمردگی فوزاریومی طالبی و خربزه از خاورمیانه ، ژاپن ، تایوان ، اروپا ، ایالات متحده و … گزارش شده است . بر اساس گزارشات در اسرائیل جدایه های F. solani و F. equiseti و F. javanicum باعث پژمردگی در خیار ، خربزه ، هندوانه و کدو خورشتی شده اند. گونه های فوزاریومی که باعث پژمردگ آوندی در کدوئیان در مناطق مختلف دنیا می شوند ، گونه های F. solani ،  F. proliferatum و F.  oxysporum  هستند که در ایران گونه  F. oxysporumاز اهمیت خاصی برخوردار است .

ادامه مطلب...

فسفیت پتاسیم

آیا می دانید  فسفیت پتاسیم ها با ترکیبات مسی قابل اختلاط  نیستند؟!؟!؟

ادامه مطلب...

اسید هیومیک

آیا می دانید اسید هیومیک مناسب محلول پاشی نیست ؟!؟!؟!

درشت مولکول های اسید هیومیک فقط از طریق ریشه و آب آبیاری در دسترس گیاه قرامیگیرند و جذب برگی آنها از طریق روزنه ها امکان پذیرنیست.

ادامه مطلب...