در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
  • شماره کارت : این شماره یک عدد 16 رقمی است که درهمه ی کارت های بانکی به صورت برجسته یا چاپی روی کارت درج شده است. نمونه شماره کارت بانک ملت در عکس آمده است.
  • رمز اینترنتی کارت : برای استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی شما نیاز به رمز اینترنتی کارت یا رمز دوم دارید با مراجعه به خودپرداز ) (ATM (تمام بانک ها و انتخاب عملیات رمز میتوانید رمز دوم مورد نظر خود ر انتخاب نمایید.
  • کد CVV2 : یا کد اعتبار سنجی شماره 3 یا 4 رقمی که به صورت کوچک رو یا پشت کارت بانکی شما نوشته شده است.
  • تاریخ انقضا: روی اغلب کارت های بانکی تاریخ انقضا بصورت سال و ماه درج شده است. دربرخی بانک ها پس از تغییر رمز دوم از طریق دستگاه خودپرداز، در رسید چاپی که از دستگاه خارج می شود، تاریخ انقضا نیز درج می شود.