در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
ایرنا:  سن گندم در مزارع خراسان شمالی کاهش یافت
+

ایرنا: سن گندم در مزارع خراسان شمالی کاهش یافت

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی این سازمان عبدالله یوسفی اظهار کرد: در سال زراعی جاری شاهد کاهش تعداد سن در هر متر مربع خواهیم بود.
وی افزود: هم اکنون شاهد رشد عرضی سن گندم در اماکن و عرصه های زراعی هستیم، آفت در سال های گذشته در برخی از مناطق شهرستان های راز و جرگلان و بجنورد محدود بود اما در سال 96 آفت به سایر مناطق این شهرستان ها گسترش یافته است این نوع گسترش عرضی آفت در سایر شهرستان ها نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: با وجود اینکه جمعیت آفت در سال جاری کمتر از سال قبل است اما فعالیت آنها در نرم مبارزه خواهد بود.
یوسفی گفت: براساس آمار موجود، بارندگی نسبت به سال قبل و نیز نسبت به دوره بلند مدت کاهش داشته، ضمن اینکه برودتی که سبب تلفات سن موجود در اماکن شود تا کنون بوقوع نپیوسته است، از طرف دیگر کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی سطحی سبب شده تا در زمان مناسب، کشت گندم صورت نگرفته و بنابراین سبز مطلوبی نیز وجود ندارد و رشد رویشی در بیشتر مزارع دیم عقب است.
یوسفی افزود: برنامه های مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی برای کنترل آفت سن گندم شامل تقویت شبکه های مراقبت گندم و تقسیم بندی مناطق مختلف گندم کاری بین اعضای دولتی و خصوصی شبکه مراقبت استان است.
وی اظهار کرد: در این راستا از توان کارشناسی 65 کارشناس ناظر گیاهپزشکی بخش خصوصی نیز بهره می بریم بکارگیری ناظران مربوطه از محل اعتبارات یارانه سموم بوده که بیش از چهار میلیارد ریال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تعمیر و آماده بکار نمودن ادوات سمپاشی بخش دولتی، آموزش و اطلاع رسانی به موقع بهره برداران برای مبارزه با آفت و تامین سموم شیمیایی مورد نیاز را از دیگر برنامه های سازمان عنوان کرد.
یوسفی افزود: تعداد 41 دستگاه سمپاش توربینی زراعی، 30 دستگاه سمپاش پشت تراکتوری و 25 دستگاه سمپاش فرغونی سمپاش های موجود، خدمات لازم را به کشاورزان کمتر برخوردار از امکانات را ارائه خواهند داد در ضمن اینکه کاربرد اصلی این ادوات در مزارع کم بازده و غیر قابل برداشت بوده تا از برگشت سن تغذیه نموده به ارتفاعات برای سال زراعی آینده جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: تدارک سموم بخش دولتی در مزارع کم بازده و غیرقابل برداشت انجام شده است و برای کشاورزان نیز سموم مربوطه موجود بوده و به تدریج نیز خریداری و توزیع خواهد شد.
پارسال از سطح کشتزارهای گندم آبی و دیم استان 310 هزار هکتار محصول برداشت شد که نسبت به سال گذشته قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است.
سطح زیر کشت گندم آبی در نظر گرفته شده سال زراعی امسال 49 هزار هکتار و گندم دیم 101 هزار و 700 هکتار است.
امسال 33 هزار هکتار از مزارع جو و 150 هزار و 837 هکتار از مزراع گندم در این استان زیر کشت بهاره رفت.
خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که سالانه بیش از دو میلیون و 500 هزار تن انواع محصول زراعی، باغی و دامی تولید می شود.

خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده: سیدحسین قدسی