در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
ایرنا:  سطح زیر کشت زعفران در تربت جام 10 درصد افزایش یافت.
+

ایرنا: سطح زیر کشت زعفران در تربت جام 10 درصد افزایش یافت.

اصغر خوشخو روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان را شامل سه هزار و 575 هکتار مزرعه بارور و 400 هکتار مزرعه غیربارور اعلام کرد.
وی افزود: کشت زعفران به صورت پراکنده در سطح شهرستان انجام می شود که به ازای هر هکتار 25 نفر روز به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند.
مدیر جهاد کشاورزی تربت جام اظهار داشت: عملکرد این محصول در سال زراعی گذشته در هر هکتار به سه کیلو و 800 گرم زعفران خشک رسید و بیش از 13 تن زعفران در این شهرستان برداشت شد.
وی گفت: کشت زعفران با توجه به نیاز کمتر به آب با استقبال شدید کشاورزان روبرو شده و تامین کودهای شیمیایی و ریز مغذی مورد نیاز، استفاده از روش های نوین آبیاری، مبارزه با علف های هرز، جلوگیری از چرای دام در مزارع زعفران و ارائه راهنماییها و توصیه ‌های فنی در راستای حمایت از زعفرانکاران تربت جام انجام شده است.
سالانه بیش از 30 نوع محصول زراعی و 25 نوع محصول باغی در تربت جام تولید می شود.
این شهرستان 45 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و 638 حلقه منبع آب دارد.
شهرستان تربت جام با 14 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در 165 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.