در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
خبرگزاری آریا:  چغندر قند خراسان شمالي کام دام ها را شيرين مي کند
+

خبرگزاری آریا: چغندر قند خراسان شمالي کام دام ها را شيرين مي کند

به گزارش ايرنا، علاوه بر تفاوت فاحش قيمت خريد چغندر قند در کارخانه نسبت به بازار، چغندرکاران در صورت تحويل محصول به کارخانه، بايد براي دريافت مطالبات خود مدت زيادي انتظار بکشند که گاه از يکسال نيز تجاوز مي کند.
اين وضعيت موجب شده که برخي از آنان عليرغم تعهدي که در ازاي دريافت بذر، کود و نهاده هاي کشاورزي به کارخانه دارند، محصول خود را به عنوان خوراک دام به دامداران بفروشند.
يک چغندرکار شيرواني با ابراز نارضايي از قيمت پايين خريد تضميني محصول در کارخانه قند گفت: کارخانه هر کيلوگرم چغندر با عيار 16 درصد را سه هزار و 122 ريال مي خرد و حال آنکه عمده چغندر توليدي عيار پايين تري دارد که افت قيمت نيز مي خورد.
محمدعلي زارعي که محصولش را به علت مشکل نقدينگي زودتر از موعد برداشت کرده، افزود: محصول من عيار پاييني داشت که فروش آن به کارخانه صرفه اقتصادي نداشت و آنرا به دامداران فروختم.
وي قيمت خريد چغندر قند در بازار را تا 2 برابر قيمت تضميني آن عنوان کرد و افزود: البته اين مبلغ نيز با توجه به افزايش هزينه هاي توليد محصول، چندان براي کشاورزان راضي کننده نيست.
يک چغندرکار بجنوردي که براي فروش به کارخانه قند شيروان تعهد دارد، گفت: اکنون بر سر دوراهي قرار گرفته ام چرا که قيمت خريد کارخانه بسيار پايين است و چندين ماه نيز بايد براي دريافت مطالبات خود صبر کنم و عمل عمل به تعهد هم جريمه در پي دارد.
اصغر گريواني از مسئولان مربوطه خواست به مشکلات کشاورزان رسيدگي کنند و افزود: از فروش محصول به کارخانه چيزي عايد کشاورز نمي شود چرا که با هزينه هاي بالاي توليد و حمل و نقل، عملا سودي حاصل نمي شود.
يک کشاور ديگر نيز گفت: در وضعيت کنوني اگر کشاورز محصول چغندر قند توليدي خود را براي خوراک دام انبار کند، سود بيشتري عايدش مي شود.
محسن همايوني با اشاره به بالا بودن قيمت خوراک دام، افزود: روستايي مجبور است تفاله همان چغندري را که ارزان به کارخانه تحويل داده، با قيمت هر کيلوگرم 18 هزار ريال خريداري کند.
* وسوسه فروش چغندر به دامداران
عضو انجمن خبرگان کشاورزي خراسان شمالي با تاييد گفته هاي چغندرکاران گفت: قيمت تضميني اين محصول راهبردي بسيار پايين است و کشاورز وسوسه مي شود محصول خود را به عنوان خوراک دام به دامداران بفروشد.
يوسف شادلو اظهار داشت: کشاورزاني که چغندرقند خود را زودتر جمع آوري کرده بودند محصولات آنان عياري بين 10 تا 14 درصد داشت که در صورت تحويل به کارخانه قند، سودي عايد آنان نمي کرد و برخي به ناگزير محصول خود را روانه بازار کردند.
وي اظهار داشت: حتي چغندري که عيار بالاتري دارد نيز با توجه به قيمت پايين کارخانه، رغبتي براي تحويل آن در کشاورزان برنمي انگيزد.
وي افزود: قيمت خريد تضميني محصولات راهبردي همچون چغندر قند و گندم بسيار پايين است و بر اين اساس براي کشاورز صرفه اقتصادي ندارد اما چاره اي نيز جز کشت اين محصولات ندارند.
وي قيمت هر کيلوگرم چغندرقند با عيار 16 درصد را کمتر از سه هزار و 500 ريال دانست و افزود: اين در حالي است که اين محصول در بازار، قيمتي افزون بر پنج هزار ريال دارد که البته اين نيز جوابگوي هزينه هاي کشاورزان نيست.
شادلو اظهار داشت: قيمت پايين چغندر قند در کارخانه و بازار در حالي است که تفاله اين محصول افزون بر 16 هزار ريال به فروش مي رسد و دامداران که قدرت خريد اين نهاده دامي را ندارد از چغندر قند به عنوان خوراک دام بهره مي برند.
* ترديد چغندرکاران براي تحويل محصول به کارخانه قند
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي گفت: چغندرکاران استان عليرغم قرارداد و تعهد خود، براي تحويل محصول خود به کارخانه قند ترديد دارند.
محمدجواد تشکري به خبرنگار اظهار داشت: قيمت محصول در بازار افزايش پيدا کرده و کشاورزان ترجيح مي دهند محصول خود را به جاي تحويل به کارخانه، با قيمت بالاتري در بازار بفروشند.
وي با بيان اينکه کشاورزان بايد به قرارداد با کارخانه پايبند باشند، گفت: شکر جزو محصولات راهبردي است که بايد کشور در تامين آن به خودکفايي برسد و کشاورزان بايد بر اساس تعهد خود در تحويل محصول خود، به کارخانه همکاري لازم را در اين زمينه داشته باشند.
تشکري، قيمت خريد تضميني هر کيلوگرم چغندر قند با عيار 16 درصد را سه هزار و 35 ريال عنوان کرد و افزود: کارخانه قند شيروان براساس شيوه نامه اقدام به خريد تضميني محصول کشاورزان مي کند که اين قيمت در بازار نوسان دارد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي گفت: پارسال يکهزار و 200 ميليارد ريال از مطالبات چغندرکاران منطقه توسط کارخانه قند شيروان پرداخت شد و امسال هم تا پايان مهرماه کل مطالبات آنان به صورت 100 درصدي پرداخت شده است.
تشکري با بيان اينکه از مهرماه تاکنون 40 درصد مطالبات چغندرکاراني که اقدام به تحويل محصول خود به کارخانه کرده اند، پرداخت شده، افزود: کارخانه قند بايد در بازه زماني 45 روزه به تعهد خود عمل مي کرد که تاکنون اين امر صورت گرفته است.
وي ضمن تاکيد بر اينکه کارخانه قند بايد مطالبات چغندرکاران را به موقع پرداخت کند، گفت: قرار است مشوق هايي براي کشاورزان در نظر گرفته شود تا انگيزه آنان براي تحويل محصول به کارخانه بيشتر شود.
* چغندر قند، زير دندان دام ها
کارشناس مسئول چغندر قند سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي گفت: به دليل قيمت بالاي علوفه دامي، برخي دامداران از چغندر قند به عنوان علوفه دامي استفاده مي کنند.
فاطمه ستايش مهر، قيمت هر کيلوگرم چغندرقند در بازار را پنج تا هفت هزار ريال و قيمت تضميني آنرا در کارخانه سه هزار و 122 ريال با عيار 16 درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به ميزان عيار، قيمت چغندرقند تحويلي به کارخانه ها مقداري نوسان خواهد داشت.
اين کارشناس چغندرقند خراسان شمالي به کشاورزان توصيه کرد تا محصول خود را به کارخانه قند تحويل دهند و افزود: چغندرقند علوفه اي نيز وجود دارد که براي مصرف دام ها استفاده مي شود که از وزن بسيار بالايي برخوردار است.
ستايش مهر گفت: چغندرکاران استان به علت سرمازدگي در سال هاي گذشته، امسال به کشت پاييزه اين محصول روي خوش نشان ندادند.
وي با بيان اينکه امسال برنامه ريزي شده بود در سطح 500 هکتار از کشتزارهاي استان، چغندرقند نشايي پاييزه کشت شود، گفت: در اين کشت بذر چغندرقند، پاييز در يک منطقه گرمسيري کشت و بعد از سرما به استان منتقل و به صورت نشايي در مزارع کشت مي شود که اين طرح نيز به علت اختصاص نيافتن اعتبارات مورد نياز، اجرايي نشد.
هم اکنون برداشت محصول چغندرقند از سطح 2 هزار و 800 هکتار از کشتزارهاي اين استان آغاز شده که پيش بيني مي شود از اين سطح 90 هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش ايرنا به نقل از يکي از مسئولان شرکت توليدي قند شيروان تاکنون چغندرکاران خراسان شمالي و استانهاي همجوار 135 هزار تن محصول به اين کارخانه تحويل داده اند.
پارسال در همين زمان افزون بر 230 هزار تن چغندر قند تحويل کارخانه قند شيروان شده بود و صف هاي طولاني براي تحويل محصول تشکيل مي شد.
مسئول حراست شرکت توليدي قند شيروان گفت: قيمت تضميني چغندر قند به صورت کشوري تعيين مي شود و ما هيچ دخالتي در آن نداريم.
احسان کابلي به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين شرکت نيز براي افزايش قيمت چغندر قند، اقداماتي را داشته تا در سال هاي آينده کشاورزان رغبت بيشتري براي کشت و فروش اين محصول به اين کارخانه داشته باشند.
وي افزود: کشاورزاني که براي فروش چغندر قند با اين کارخانه پيمان دارند در صورت عمل نکردن به تعهد خود، جريمه سنگيني خواهند شد.
وي بدون ارائه آماري از ميزان تعهد چغندرکاران به کارخانه گفت: امسال بيشتر کارخانه هاي چغندر قند با کاهش خريد محصول مواجه شده اند زيرا سطح زير کشت محصول کاهش يافته است.
وي اظهار داشت: حتي کارخانه قند جوين که پارسال در تحويل چغندر رکورد داشت، امسال چغندر کمتري تحويل گرفته است.
وي در خصوص طرح کشت چغندرقند نشايي انتظاري پاييزه در استان گفت: اين طرح ها بايد در استان اجرا شود تا سطح کشتزار هاي چغندر قند کاهش نيابد.
کابلي افزود: کارخانه قند شيروان براي اجراي طرح هاي مختلف همکاري دارد اما در اين خصوص تاکنون برنامه اي نداشته چرا که بايد در بودجه مصوب شرکت به تصويب برسد.
با وجود تماس هاي تلفني مکرر خبرنگار ايرنا براي دريافت نظرات مدير و مسئولان کارخانه قند شيروان، آنان از پاسخگويي به وي در اين خصوص خودداري کردند.
کارخانه قند شيروان از قديمي ترين واحدهاي تبديلي در شمال شرق کشور است که ظرفيت اسمي تبديل اين واحد مصرف چهار هزار تن چغندر قند در شبانه روز است.
بيشترين سطح زير کشت چغندر قند در استان خراسان شمالي مربوط به شهرستان هاي شيروان، فاروج، اسفراين و مانه و سملقان است.