در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
  • دسته بندی اخبار
  • ---

ایرنا: طرح بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در 4 شهر خراسان شمالی در دست اجراست

بجنورد- ایرنا- مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: هم اکنون طرح بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در 4 شهرستان این استان در دست اجرا است. 

ادامه مطلب

ایرنا: کشت کلزا در سطح3500هکتار از مزارع خراسان شمالی

بجنورد- ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال جاری سه هزار و 500 هکتار از مزارع این استان زیر کشت پاییزه دانه روغنی کلزا رفته است.

ادامه مطلب

تجارت نیوز: کاهش ماده آلی خاک با سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر گفت: با سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی ماده آلی خاک کاهش می‌یابد.

ادامه مطلب

ایسنا: عملکرد پایین مزارع پنبه در خراسان شمالی از علل کاهش قیمت این محصول

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عملکرد پایین مزارع پنبه در خراسان شمالی از علل کاهش قیمت این محصول در این استان است.

ادامه مطلب

جماران: مصرف سموم کشاورزی در خراسان شمالی از میانگین کشوری پایین تر است

مصرف سموم کشاورزی در خراسان شمالی از میانگین کشوری پایین تر است

ادامه مطلب