در خواست شما با موفقیت ثبت شد..

خدمات ما

فروش نهاده‌های کشاورزی شامل کود، سم و بذر با بهترین کیفیت و با در نظر گرفتن اصل حفظ محیط زیست

برگزاری کلاس‌های ترویجی و آموزشی

توصیه برنامه تغذیه گیاهی براساس آنالیز آزمون خاک با رویکرد بهره‌وری بیشتر در واحد سطح در مزارع با توجه به محدودیت‌های آبی کشور

مشاوره فنی در زمان کاشت، داشت و پس از برداشت توسط کارشناسان مجرب

توصیه برنامه تغذیه گیاهی برای گلخانه‌ها

ارائه برنامه مدیریت تلفیقی آفات با سموم روز دنیا